bruta y zorrilla

tetsuya*2
I didn’t like the first one with greenish background, so made simpler one

hilloween:

bromancing-the-stone:

brandieblaze:

lmsig:

queendecuisine:

pokerwithplato:

unrealistic-banana:

nigga-chan:

Please

omg bye

Loool

Wellllll

always reblog 

I read this book and the whole thing is pure gold, especially the minority friends part.

I NEED THIS BOOK

WHERE IS THE LIE

(vía hidinginthesleevesofmycoat)

little Kise wants you all to have a lucky weekend

here are some pages of my last sketchbook/diary.

rain makes everything better

Tự nhiên nghĩ chắc tầm 5 năm nữa những dãy nhà tập thể này chắc chả còn nên tự dưng muốn làm cái series ảnh về nó. 

Phía trên là những nhà tập thể mà mình từng gặp, nó có thể ở bất kỳ thành phố nào mà mình từng đi qua, nhưng tóm lại đều là ở VN.

(Fuente: tich-mich, vía bullshitbagel)